چرا به نظر انیشتین، مساله ارتعاش اجسام انقدر مهم و حیاتی است؟

شاید شما هم این جمله معروف آلبرت انیشتین را شنیده‌باشید :
همه چیز در زندگی ارتعاش است.
اما چرا به نظر انیشتین، مساله ارتعاش اجسام انقدر مهم و حیاتی است؟